Category Archives: ZAMAN GAZETESİ YAZILARI

[Yorum – Ümit Kardaş] Şiddetin sarmalındaki Türkiye

Sayın Mim Kemal Öke, “İlahlarla Dans-Ritim, Raks ve Afrika Ruhu” isimli sohbet tadındaki kitabında, Afrika’daki sömürgeci beyaz efendinin şiddet kültürü ile örülü kişilik-kimlik yapısının, eski köleler tarafından adeta bir “rol modeli” olarak benimsendiği tespitini yaparak şunları söylüyor: “Zencilerin köleliği ‘seçilmiş travma’ olarak belleklerinde her dem canlı tutma saplantısı, bu kez ‘agrasörle özdeşleşme’yi içeren bir kulvara kayınca, Afrikalının ruhuna şiddet kültürünün nasıl sirayet ettiğini anlamamız kolaylaşacaktır.

[Yorum – Dr. Ümit Kardaş] ‘Çoklu Türkiye’ ve Yeni Anayasa

DR. ÜMIT KARDAŞ*

TESEV, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, dernekler ve platformlar tarafından çeşitli yöntemlerle elde edilmiş verilerden hareketle yaptığı çalışmada değişik başlıklar altında ortaya kapsamlı öneriler çıkarmıştır.

Genelkurmay Başkanı nerede yargılanır?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında mahkemece yapılan suç duyurusu üzerine özel yetkili savcılıkça soruşturma başlatılması ve mahkemece tutuklanması kamuoyunda ve hukukçular arasında isnat edilen suçlar göz önüne alınarak, yargılamanın nerede yapılacağı konusunda tartışmalar başlattı. Genellikle bilgi sahibi olunmadan yapılan bu tartışmalar sonucu kamuoyu durumu anlayamadı ve kutuplaşmalar yaşandı. Bu yazıyı söz konusu karışıklığa bir açıklık getirmek amacıyla kaleme aldım.

Demokratikleşme sürecinde ordu

Narcis Serra, Franco rejiminin ardından İspanya’nın demokrasiye geçiş sürecinde 1982’den itibaren 8 yıl İspanya savunma bakanı olarak görev yaptı.

Özellikle asker-sivil ilişkileri konusunda yürütülen reformlarda büyük rol oynayan Serra, İspanya’da demokrasinin güçlenmesine önemli katkılarda bulundu. Serra’nın silahlı kuvvetlerin demokratik reformu üzerine düşüncelerini anlattığı kitap İletişim Yayınları’ndan çıktı. “Demokratikleşme Sürecinde Ordu” üst başlıklı kitapta Serra, sivil-asker ilişkilerini İspanya deneyimi üzerinden anlatırken, mevcut literatüre referanslar veriyor. Analizler yaparken Doğu Avrupa ve Latin Amerika’daki demokrasiye geçiş örneklerine, Clinton yönetimiyle ordu arasında yaşanan sürtüşmelere de ilgi gösteriyor. 287 sayfalık kitaptan asker-sivil ilişkilerindeki reform önceliği ve ihtiyacının, demokrasiye geçiş ve demokrasiyi sağlamlaştırma aşamaları bakımından ne kadar hayati olduğunu anlıyoruz.

Süreç odaklı demokratik anayasacılık

Dünya, anayasacılıkta 8. dalgayı yaşıyor. Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından son 30 yılda başta Varşova Paktı’ndan ayrılan ülkelerde 7. dalga olarak başlayan anayasacılık hareketleri ile tarihsel sorunları çözmeye yönelik anayasa yapma süreçleri gerçekleşti.

Geçici 15. maddenin analizi

Darbe yapanlara ve darbe dönemi görevlilerine ilişkin düzenlemeler: Demokrasiye geçildikten 10 yıl sonra anayasal düzeni ortadan kaldırarak suç işleyen darbe eylemcilerine ve onların emriyle toplanmış kurullardaki kişilere ve bu kurulların kararlarını uygulayanlara ilişkin ilk düzenlemeyi 1961 Anayasası’nın geçici 4.maddesinin 2.fıkrasında görüyoruz.