Monthly Archives: Eylül 2010

Geçici 15. maddenin analizi

Darbe yapanlara ve darbe dönemi görevlilerine ilişkin düzenlemeler: Demokrasiye geçildikten 10 yıl sonra anayasal düzeni ortadan kaldırarak suç işleyen darbe eylemcilerine ve onların emriyle toplanmış kurullardaki kişilere ve bu kurulların kararlarını uygulayanlara ilişkin ilk düzenlemeyi 1961 Anayasası’nın geçici 4.maddesinin 2.fıkrasında görüyoruz.