Monthly Archives: Aralık 2010

Süreç odaklı demokratik anayasacılık

Dünya, anayasacılıkta 8. dalgayı yaşıyor. Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından son 30 yılda başta Varşova Paktı’ndan ayrılan ülkelerde 7. dalga olarak başlayan anayasacılık hareketleri ile tarihsel sorunları çözmeye yönelik anayasa yapma süreçleri gerçekleşti.