Monthly Archives: Mart 2011

Demokratikleşme sürecinde ordu

Narcis Serra, Franco rejiminin ardından İspanya’nın demokrasiye geçiş sürecinde 1982’den itibaren 8 yıl İspanya savunma bakanı olarak görev yaptı.

Özellikle asker-sivil ilişkileri konusunda yürütülen reformlarda büyük rol oynayan Serra, İspanya’da demokrasinin güçlenmesine önemli katkılarda bulundu. Serra’nın silahlı kuvvetlerin demokratik reformu üzerine düşüncelerini anlattığı kitap İletişim Yayınları’ndan çıktı. “Demokratikleşme Sürecinde Ordu” üst başlıklı kitapta Serra, sivil-asker ilişkilerini İspanya deneyimi üzerinden anlatırken, mevcut literatüre referanslar veriyor. Analizler yaparken Doğu Avrupa ve Latin Amerika’daki demokrasiye geçiş örneklerine, Clinton yönetimiyle ordu arasında yaşanan sürtüşmelere de ilgi gösteriyor. 287 sayfalık kitaptan asker-sivil ilişkilerindeki reform önceliği ve ihtiyacının, demokrasiye geçiş ve demokrasiyi sağlamlaştırma aşamaları bakımından ne kadar hayati olduğunu anlıyoruz.