Monthly Archives: Kasım 2012

[Yorum – Ümit Kardaş] Şiddetin sarmalındaki Türkiye

Sayın Mim Kemal Öke, “İlahlarla Dans-Ritim, Raks ve Afrika Ruhu” isimli sohbet tadındaki kitabında, Afrika’daki sömürgeci beyaz efendinin şiddet kültürü ile örülü kişilik-kimlik yapısının, eski köleler tarafından adeta bir “rol modeli” olarak benimsendiği tespitini yaparak şunları söylüyor: “Zencilerin köleliği ‘seçilmiş travma’ olarak belleklerinde her dem canlı tutma saplantısı, bu kez ‘agrasörle özdeşleşme’yi içeren bir kulvara kayınca, Afrikalının ruhuna şiddet kültürünün nasıl sirayet ettiğini anlamamız kolaylaşacaktır.