Daily Archives: 20 Ağustos 2013

Küresel siyasetin ahlakdışılığı

Demokrasilerini örnek almaya çalıştığımız devletlerde, hukuk neden kendi içinde demokratik, dışarıda ise saldırgan bir model üretiyor? Yapılan araştırmalar tarihsel olarak demokrasiyle yönetilen devletlerin otokrasilerden daha barışçı olmadığını göstermekte. ABD’nin gelişmiş demokrasisiyle küresel düzeyde tahakkümcü bir güç olarak hukuka ve hiçbir demokratik ilkeye uymaması bunun bir örneği. Demokrasinin ve parlamentarizmin beşiği olan İngiltere’nin ABD ile uyumlu politikası, demokratik kriterler oluşturan AB’nin de otokratik dünya sistemi içindeki yetersizliği ve çoğu zaman hukuksuz tahakkümcü güce eklemlenmesi bu görüşü doğruluyor. Rusya ve Çin’in zaten otokratik rejimlerle yönetildiği ortada.