Daily Archives: 5 Ekim 2013

Demokratikleşme paketinde anadil sıkıntısı

Demokratikleşme paketinden çıkan vaatlerin hiçbir kesimi tatmin etmediği anlaşılıyor. Tatmin etmesi de beklenemez. Vaat edilenleri küçümseme niyetiyle söylemiyorum. Kuşkusuz her bir vaat önemli ve değerli. Başbakan paketin yetersizliğinin gerekçelerini şu sözlerle açıklıyor. “Türkiye değiştikçe, şartlar olgunlaştıkça, dirençler ortadan kalktıkça, siyaset güç kazandıkça yeni hak ve özgürlükler kaçınılmaz olarak gündemde yerini alacak.” Başbakan önemli bir tespit yapıyor. Türkiye’nin toplum ve siyaset olarak gerçek bir demokratikleşme için henüz hazır olmadığını, özellikle siyasetin yeteri kadar güçlü olmadığını belirtiyor. Bu tespit ne kadar gerçeği yansıtıyor. Evet, CHP ve MHP’nin demokratikleşme konusunda hiç de hevesli olmadıkları açık. Zaten Türk demokrasisinin en büyük açmazı da bu. Demokrasi, hukuk, özgürlükler ve sosyal refah çıtasını iktidarın öngördüğünden daha yukarıya taşıyan, projelerle halka giden, iktidar seçeneği olduğu heyecanını yaratan bir muhalefetin bulunmayışı. Ancak siyaset için doğru olan bu tespit toplum için geçerli değil. Toplumun yaşadığı acılar nedeniyle artık huzur ve barış istediği açık.