Daily Archives: 2 Kasım 2013

Devleti yeniden tanımlamak

Toplum, çeşitli şekillerde ortaya çıkan toplumsal çatışma alanlarındaki sorunları, uzlaşma kültürü ile ve siyasi yöntemleri kullanarak çözmede başarı ve beceri gösterdiği durumlarda merkez- çevre ilişkisi demokratik bir çerçeveye oturabilir ve demokratik- devlet, daha çok toplum ve birey- yurttaş ortaya çıkabilir. Sorunların toplum tarafından çözülemediği ve uzlaşmaya varılamadığı durumlarda ise toplumun karşısında egemen, baskıcı, topluma ve siyasi kurumlara karşı özerk bir devlet vardır.